czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Wsparcie MSP
Wsparcie MSP
2019-09-25
 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Wolsztyńska Izba Gospodarcza służy przedsiębiorcom radą i wsparciem w zakresie:

DOFINANSOWANIA WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

przedsiębiorcom planującym zatrudnienie osoby bezrobotnej, ubiegającym się o dofinansowanie kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy z Funduszu Pracy (do kwoty nie przekraczającej pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia).

Instytucją odpowiedzialną za przekazywanie ww. środków finansowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Informacje na ww. tematy są dostępne również w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie, tel.: 068 384 35 81 w. 102 oraz na stronie internetowej: www.pup.livenet.pl .

 

UZYSKANIA POŻYCZKI DO 2.500.000 PLN Z FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO WARP

w siedzibie Izby można uzyskać informacje o działalności Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (WARP) oraz o możliwościach uzyskania pożyczki na działalność gospodarczą. Izba udostępnia dokumenty związane z udzielaniem pożyczek oraz pomaga bezpłatnie w wypełnieniu dokumentacji aplikacyjnej o pożyczkę (wniosek i biznesplan).

Informacje dotyczące działalności WARP wraz z dokumentami do pobrania znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem www.warp.org.pl 

 

UZYSKANIA PORĘCZENIA NA SPŁATĘ KREDYTU LUB POŻYCZKI BANKOWEJ

do kwoty 677.500PLN. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie jest Jednostką Certyfikowaną Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Wielkopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych). Dzięki temu, przedsiębiorcy z terenu Powiatu Wolsztyńskiego ubiegający się o kredyt lub pożyczkę na rozwój działalności gospodarczej, a nie posiadający odpowiedniego zabezpieczenia spłaty zaciągniętych zobowiązań, mogą przy pomocy Wolsztyńskiej Izbie Gospodarczej uzyskać w FRIPWW poręczenie zaciąganych przez siebie kredytów i pożyczek.

Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z poręczeń udzielanych przez Wielkopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych, odpowiednie formularze i wskaźniki znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.fripww.pl oraz w ZAŁĄCZENIU.

 

POZYSKANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

 

Wolsztyńska Izba Gospodarcza świadczy usługi informacyjne i doradcze dotyczące praktycznych aspektów ubiegania się przez przedsiębiorców o środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej.

 

DOSTĘPU DO BAZY TELEADRESOWEJ FIRM NIEMIECKICH

Dzięki współpracy z Izbą Handlowo-Przemysłową w Cottbus, WIG uzyskał dostęp do niemieckiej bazy danych MARKUS, zawierającej informacje handlowe o ponad 890 000 firm z terenu Niemiec. Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców, którzy poszukują partnera gospodarczego w celu importu, eksportu, wymiany usług lub innych form kooperacji. Informacje teleadresowe są udzielane bezpłatnie.

 

W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usług Izby prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (068) 384 56 29 lub e-mailowy: wig@powiatwolsztyn.pl w celu uzgodnienia terminu spotkania i zakresu oczekiwanego wsparcia.

<- powrót
 liczba odwiedzin: 62155      online: 1