czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Kim jesteśmy?
2019-09-25
 

Kim jesteśmy?

Wolsztyńska Izba Gospodarcza w Wolsztynie jest izbą gospodarczą zarejestrowaną w dniu 12.07.2000r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod numerem KRS 0000083764.
Powstała z inicjatywy Starosty Wolsztyńskiego Ryszarda Kurpa. Celem powołania Izby było stworzenie organizacji gospodarczej dla reprezentowania, ochrony i promocji interesów jej członków. Izba podejmuje wszelkie inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego powiatu. Świadczy usługi doradcze, finansowe, szkoleniowe i informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Obecnie Izba zrzesza 65 podmiotów gospodarczych i swoim oddziaływaniem obejmuje obszar Powiatu Wolsztyńskiego.

 

Izbą kieruje pięcioosobowy Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu – Andrzej Dąbrowski
Zastępca Prezesa –  Elżbieta Matysiak
Skarbnik –  Krystyna Piskorska
Sekretarz – Jonasz Leśniczak
Członek – Bogusław Marciniak

 

Izba powołana została w celu:

1. wspierania rozwoju gospodarczego Wielkopolski,
2. wspomagania i promowania inicjatyw zmierzających do rozwoju małej
i średniej przedsiębiorczości,
3. przeciwdziałania skutkom bezrobocia.

 

Cele swoje izba realizuje poprzez:

1. promocję małych i średnich przedsiębiorstw oraz propagowanie przedsięwzięć gospodarczych w celu rozwoju gospodarczego regionu,
2. promocję prywatnej przedsiębiorczości w postaci przedstawienia zalet samodzielnej działalności w formie organizowania szkoleń, konferencji, spotkań z zainteresowanymi, gromadzenia danych pozwalających na ustalenie płaszczyzn współpracy oraz form dla nowo powstałych podmiotów,
3. organizowanie szkoleń dla bezrobotnych w celu rozwoju ogólnych i zawodowych kwalifikacji, niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej lub zmiany branży zawodowej,
4. organizowanie imprez publicznych, rekreacyjnych i środowiskowych dla poszczególnych zawodów, młodzieżowych, służących aktywizacji zawodowej, zachęcaniu przedsiębiorców do inwestowania w regionie, napływowi kapitału, tworzeniu nowych miejsc pracy, promocji regionu,
5. gromadzenie i upowszechnianie informacji oraz prowadzenie doradztwa z zakresu rozwoju gospodarczego,
6. organizowanie współpracy zagranicznej dla realizacji celów statutowych, w tym szczególnie inicjowanie i wspieranie wszelkich działań mających na celu rozwój regionu przy udziale partnerów zagranicznych.

Choć misja i cele działalności Wolsztyńskiej Izby związane są z życiem gospodarczym, to ma ona jednak charakter organizacji non-profit, która ewentualnie osiągniętą nadwyżkę bilansową przeznacza na realizację celów statutowych. Bez znaczącego wsparcia swoich Członków Izba nie mogłaby podejmować licznych inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

<- powrót
 liczba odwiedzin: 62132      online: 1