czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Jak pomagamy?
2019-09-25
 

Jak pomagamy?

Zakres świadczonych usług

 

Wolsztyńska Izba Gospodarcza świadczy usługi informacyjne i szkoleniowe oraz usługi doradztwa finansowego. Dla mieszkańców i przedsiębiorców Powiatu Wolsztyńskiego większość usług świadczona jest bezpłatnie.

Informacja z zakresu:

 • rozpoczynania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, w tym absolwentów szkół,

 • podstawowych aspektów prawnych związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, a także w innych krajach UE,

 • praktycznych aspektów ubiegania się o pomoc finansową z budżetu UE oraz z budżetu państwa na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,

 • pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej (fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeniowe),

 • ubiegania się o dotacje ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego przez osoby bezrobotne na podjęcie działalności gospodarczej,

 • ubiegania się o pomoc finansową ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie i posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 • składania przez przedsiębiorców wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Szkolenia z zakresu:

 • rozpoczynania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (źródła finansowania działalności gospodarczej, wypełnianie niezbędnych dokumentów, księgowość, finanse, podatki, ubezpieczenia społeczne, podstawowe aspekty prawne, marketing, reklama, obsługa klienta),

 • praktycznych aspektów poszukiwania pracy,

 • podstawowych elementów prawa pracy,

 • praktycznych aspektów ubiegania się o pomoc finansową z budżetu UE na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,

 • i inne dostosowane do potrzeb uczestników.

Usługi doradztwa finansowego:

Udostępniamy:

 • Informacje na temat wysokości podatków i opłat lokalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Powiatu Wolsztyńskiego,

 • Bazę danych firm Powiatu Wolsztyńskiego,

 • Bazę danych firm z Niemiec,

 • Książki, opracowania, druki tematycznie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, Polską Klasyfikację Działalności (PKD).

WOLSZTYŃSKA IZBA GOSPODARCZA podejmuje wiele innych, ciekawych i użytecznych przedsięwzięć, których nie sposób opisać w kilku słowach. Dlatego zapraszamy do siedziby Izby w celu zapoznania się z jej pracownikami oraz z możliwościami uzyskania pomocy, nawiązania współpracy, podzielenia się doświadczeniami...

 

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub osobisty w celu umówienia spotkania!

<- powrót
 liczba odwiedzin: 62131      online: 1